Nhà hàng

Đặt phòng trực tuyến

MAY HOTEL

Check In Date:

Check Out Date:


Access code/IATA code :

Cancel  Options/Languages

Nhà hàng ăn sáng

Địa chỉ: Tầng 1
Công suất: 100 người
Thời gian hoạt động: 6:00-22:00

Thông tin khác